25. 9. PONEDELJEK


26. 9. TOREK


27. 9. SREDA


28. 9. ČETRTEK


29. 9. PETEK


30. 9. SOBOTA


Prikaži ta mesec
Prikaži šolsko leto

Prikazane so  aktualne vsebine, vse ostale si lahko ogledate v seznamu.

PUBLIKACIJA 2023_24 [preberi]

KOLEDAR TEKMOVANJ 2023_24 [preberi]

ŠOLSKI KOLEDAR 2023_24 [preberi]

USPEŠNI SMO 2021_22 [preberi]

Novice z Duplice 2022/23 [preberi]

ŠMARČAN [preberi]

Informator ŠŠD Prvak 2022/23 [preberi]

UČENCI S SAMIMI 5 [preberi]

Prometno varnostni načrt 2021/22 [preberi]

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA [preberi]

Novice z Dupice 2019 [preberi]

Novice z Duplice 2018 [preberi]

Novice z Duplice 2016/17 [preberi]

Zbornik ob 30. letnici šole [preberi]

Novice z Duplice - december 2016 [preberi]

Novice z Duplice 2015/16 [preberi]

Novice z Duplice [preberi]

DUPLIČAN [preberi]

Obvestilo staršem! ŠOLSKA PREHRANA

Katarina Komatar, 30. 08. 2020ŠOLSKA PREHRANAŠola bo v šolskem letu 2020/2021 omogočila učencem 4 obroke hrane dnevno.

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Učencem, ki imajo posebne dietne režime, omogočamo tudi dietno prehrano.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši le na podlagi originalnega potrdila otrokovega alergologa. Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

Uveljavljanje diete je možno le s Potrdilom o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki ga izpolnijo in potrdijo osebni pediatri ali klinični dietetiki.

Vsi obrazci so na šolski spletni strani pod zavihkom PREHRANA.

 

PRIJAVA NA OBROKE

Starši oz. zakoniti zastopniki svojega otroka prijavijo na obroke šolske prehrane pisno s prijavo učenca na šolsko prehrano. V prijavi morajo biti natančno izpolnjene vse rubrike, sicer bomo prijavnico zavrnili. S podpisom prijave se naročnik prehrane zavezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške prehranjevanja in morebitne zamudne obresti.

V primeru neporavnanih obveznosti ima izvajalec pravico učencu ukiniti ekonomski program prehrane, nastali dolg pa sodno izterjati.

Naročnik prehrane lahko prijavo na prehrano z izjemo malice kadarkoli pisno prekliče.

 

ODJAVA

Šolsko prehrano (zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico) lahko odjavijo starši/skrbniki oziroma jo lahko odjavi učenec sam (velja za učence 6.−9. razreda). Za pravočasno odjavo se šteje odjava obroka, če se ga odjavi zjutraj v kuhinjo, in sicer najkasneje do 8. ure. Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi učitelj – vodja dejavnosti. Kadar je učenec bolan oziroma odsoten daljše obdobje, morajo starši odsotnost učenca takoj sporočiti v kuhinjo zavoda in odjaviti prehrano.

Preden se vaš otrok po izostanku vrne v šolo, ga morate ponovno prijaviti na prehrano. Prepozno odjavljene  obroke ali sploh ne odjavljene obroke so starši dolžni v celoti poravnati, tudi če je prehrana delno ali v celoti subvencionirana.

Odjave morate sporočiti na: kuhinja@os-marijevere.si   ali  01/8303146. Obroke lahko odjavite tudi preko eAsistenta.

 

EVIDENTIRANJE PREVZEMA KOSILA

Vsi učenci se morajo ob prevzemu kosila evidentirati s kartico za prevzem kosil. Neevidentirana in neodjavljena kosila je potrebno plačati po polni ceni kosila, tudi če je kosilo subvencionirano.

Učenci naj imajo kartico za kosilo vedno s seboj, brez kartice prevzem kosila ne bo mogoč.

 

PLAČILO ŠOLSKE PREHRANE

Starši oz. zakoniti skrbniki dobijo položnice do 8. dne v vsakem mesecu; do 18. v mesecu morajo biti položnice plačane. Stroški prehrane se obračunavajo po dejanski prisotnosti. V primeru, da obveznosti do konca meseca ne bodo poravnane, bomo do poravnave dolga ekonomski program ukinili brez predhodnih obvestil, saj je na položnici razvidno stanje vaših finančnih obveznosti do šole. Za vse informacije v zvezi s plačili lahko pokličete v računovodstvo na telefonsko številko 01 830 31 47.

 

SUBVENCIJA ZA ŠOLSKO PREHRANO

 Pridobitev subvencije je praviloma odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini.

Vse v zvezi z uveljavitvijo pravice do subvencije šolske malice in kosila starši uredite na Centru za socialno delo.

 

Organizator šolske prehrane: Katarina Komatar

 
Nazaj na začetno stran.

 
Prikazana so aktualna obvestila. Ostala so na seznamu.

STATUS UČENKE/UČENCA [preberi]

PREDLOGI STARŠEV ZA IZBOLJŠAVE [preberi]

UČENCI S SAMIMI ODLIČNIMI OCENAMI 22/23 [preberi]

INFORMACIJA O NPZ [preberi]

TRETJI PREDMET NPZ [preberi]

REVIJE ZA OTROKE [preberi]

RAČUNOVODSKE STORITVE [preberi] 
 
Prikazana so aktualna obvestila. 
 
Objave iz področja IT na seznamu.

RAČUNALNIŠKA UČILNICA Več...

E PRAVILA Več...

KAKO DO ORODIJ MICROSOFT 365 Več...

Moje e-storitve Več...

VARNO GESLO Več...

ODDAJA NALOGE V SU Z MOBILNIM TELEFONOM Več...

IZ JPG V PDF Več...

Interaktivni delovni listi? (Liveworksheets) Več...

KAKO NAMESTIM Acrobat Reader Več...

KAKO POŠLJEM SPOROČILO S PRIPONKO Več...

ODDAJA NALOGE Z MOBILNIM TELEFONOM Več...

Kako oddam nalogo Več...

MOODLE MOBILE Več...

SPLETNE UČILNICE Več...

AAI PRIJAVA Več...

KOLESAR Več...

Top nasveti o varni rabi interneta Več...

I UČBENIKI Več... 
 
Svetovalna služba OŠ Marije Vere

ROKOVNIK ZA VPIS V SŠ za šol.l. 2023/24 [preberi]

TOČKE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO [preberi]
Več si oglejte na povezavi.
 
 

Varstvo osebnih podatkov [preberi]

Katalog informacij javnega značaja [preberi]


 
IZJAVA O ZASEBNOSTI: podatki in slike na spletni strani so izključna last šole, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela na osnovni šoli. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ni pa jih dovoljeno obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih.