30. 3. PONEDELJEK
POUK NA DALJAVO
ŠOLA JE ZAPRTA. POUK POTEKA NA DALJAVO.31. 3. TOREK
POUK NA DALJAVO
ŠOLA JE ZAPRTA. POUK POTEKA NA DALJAVO.1. 4. SREDA
POUK NA DALJAVO
ŠOLA JE ZAPRTA. POUK POTEKA NA DALJAVO.2. 4. ČETRTEK
POUK NA DALJAVO
ŠOLA JE ZAPRTA. POUK POTEKA NA DALJAVO.3. 4. PETEK
POUK NA DALJAVO
ŠOLA JE ZAPRTA. POUK POTEKA NA DALJAVO.4. 4. SOBOTA


Prikaži ta mesec
Prikaži šolsko leto

Prikazane so  aktualne vsebine, vse ostale si lahko ogledate v seznamu.

Novice z Dupice 2019 [preberi]

KOLEDAR TEKMOVANJ 2019_20 [preberi]

PUBLIKACIJA 2019_20 [preberi]

NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI [preberi]

USPEŠNI SMO 2018_19 [preberi]

ŠOLSKI KOLEDAR 2019_20 [preberi]

UČENCI S SAMIMI 5 [preberi]

Novice z Duplice 2018 [preberi]

Novice z Duplice 2016/17 [preberi]

Zbornik ob 30. letnici šole [preberi]

Novice z Duplice - december 2016 [preberi]

Novice z Duplice 2015/16 [preberi]

ŠŠD informator [preberi]

SPLETNA STRAN KS DUPLICA [preberi]

Vzgojni načrt [preberi]

Novice z Duplice [preberi]

DUPLIČAN [preberi]NOVO - eASISTENT ZA STARŠE

Jožica Senica Zabret, 10.9.2019 

Obveščamo vas, da tudi OŠ Marije Vere omogoča uporabo pripomočka eAsistent za starše. V nadaljevanju vam predstavljamo možnosti, ki jih eAsistent omogoča staršem, in omejitve, ki jih bo pri njegovi uporabi postavila naša šola.eASISTENT ZA STARŠE

 

Obveščamo vas, da tudi OŠ Marije Vere omogoča uporabo pripomočka eAsistent za starše. V nadaljevanju vam predstavljamo možnosti, ki jih eAsistent omogoča staršem, in omejitve, ki jih bo pri njegovi uporabi postavila naša šola.

 

Osnovni brezplačni paket eAsistent staršem omogoča spodaj naštete funkcije.

 

- Elektronska komunikacija s šolo
Starši boste lahko preko sistema elektronskih sporočil v eAsistentu razredniku pošiljali nujna sporočila.
Učitelji preko elektronske pošte v nobenem primeru ne bodo reševali, razpravljali, komentirali ali odgovarjali na sporočila staršev o vzgojni ali učni problematiki ter drugih vsebinskih vprašanjih, ki se tičejo dela, organizacije in dogajanja na šoli. Trdno verjamemo, da je osebni stik ključnega pomena za konstruktiven dialog in dober partnerski odnos med šolo in starši, zato boste v takšnem primeru vabljeni in dobrodošli na pogovornih urah v šoli.

 

- Sporočanje izostankov učencev
Ob uvedbi eAsistenta za starše vam sporočamo, da izostankov otrok zaradi npr. bolezni ne sporočate v tajništvo šole. Razrednika o vzroku izostanka svojega otroka obvestite tako, da mu pošljete sporočilo v eAsistentu ali po elektronski pošti.

 

- Prijava na pogovorne ure

Prijava na pogovorne ure prek eAsistenta ni potrebna.

 

- Prijava in odjava na šolsko prehrano
V šolskem letu 2018/19 starše naprošamo, da za odjavo in prijavo obrokov prehrane (v primeru odsotnosti otroka) uporabljate elektronski naslov šolske kuhinje kuhinja@os-marijevere.si ali telefonsko številko 01 830 31 46, ki sta objavljena tudi v šolski publikaciji.

 

O začetku uporabe prijave in odjave obrokov v eAsistentu vas bomo pisno obvestili.

 

- Pregled urnika učenca

 

Razširjeni plačljivi paket eAsistent (PLUS) staršem omogoča spodaj naštete funkcije.

 

- Pregled pridobljenih ocen (Bo omogočeno.)
Starši boste lahko v eAsistentu videli ocene 3 dni po vpisu ocene v sistem eAsistent. S tem spodbujamo otroka, da pridobljeno oceno vedno sam pove staršem, preden jo ti vidijo v eAsistentu.

 

- Pregled izostankov (Bo omogočeno.)
Starši boste lahko pregledovali izostanke. Izostankov pa prek eAsistenta ne boste mogli opravičiti. Opravičila boste učiteljem še vedno posredovali v pisni obliki ali po elektronski pošti.

 

-      Opažanja učitelja o delu in vedenju otroka v šoli (Ne bomo omogočali.)
Učitelji v eAsistent ne bodo vnašali opažanj o delu in vedenju otroka v šoli ter vpisovali morebitnih vzgojnih ukrepov. Učitelji se bodo o svojih opažanjih še naprej z vami pogovorili osebno, saj menimo, da je to edini pravi način za sporočanje in reševanje težav.

 

- Pregled domačih nalog (Ne bomo omogočali.)
Učitelji v eAsistent ne bodo vnašali domačih nalog učenca.

 

- Zanimivi članki in nasveti za starše
Vsebine ureja eAsistent.

 

- Mnenja in nasveti staršev
Vsebine ureja eAsistent.

 

Izrecno vas torej želimo opozoriti, da nekaterih vsebin, ki so na voljo v plačljivem paketu, šola ne bo vnašala v sistem eAsistent in staršem ne bodo na voljo.

 

V primeru naročila plačljivega paketa sklenete pogodbeni odnos izključno z eAsistentom in ne s šolo.
Šola v primeru sklenitve plačljivega paketa nima finančnih koristi. Šola ni zavezana k vnašanju vseh vsebin, ki jih promovira plačljivi paket. O vsebinah, ki jih bo vnašala šola, in načinu elektronske komunikacije prek eAsistenta je sklep sprejel učiteljski zbor OŠ Marije Vere.

 

Prijava na eAsistent
Uporaba eAsistenta za starše ni obvezna.

 

Starši učencev ste na prvem roditeljskem sestanku dobili prijavnice. Izpolnjen obrazec naj otrok čim prej odda razredniku. Če ne boste oddali prijavnice, bomo razumeli, da ste se odločili, da eAsistenta za starše ne želite uporabljati.


Starši učencev lahko prijavnico natisnejo tudi s spletne strani eAsistenta https://www.easistent.com/predloge/obvescevalec/easistent-prijavnica-19-20.pdf

in jo pošljejo neposredno njim ali pa jo oddajo razredniku.


Spremembo paketa starši urejate neposredno z eAsistentom.

 

V primeru kakršnih koli vprašanj se lahko obrnete na podporno službo eAsistenta (01 777 33 99) ali poiščete odgovore na svoja vprašanja na spletni strani eAsistenta za starše.

 

Uporaba eAsistenta za starše ni obvezna. Z učitelji lahko sodelujete osebno, po telefonu ali po elektronski pošti.
Nazaj na začetno stran.

 
Prikazana so aktualna obvestila. Ostala so na seznamu.

ISP na daljavo [preberi]

Drage učenke in učenci, spoštovani starši in skrbniki [preberi]

Potrebe po računalniški opremi in dostopu do interneta [preberi]

Brezplačne elektronske knjige za bralno značko na daljavo ali za branje v prostem času [preberi]

Neobvezni izbirni predmet Nemščina: e- gradivo [preberi]

KEMIJA 8.r, 9.r Pouk na daljavo [preberi]

NPZ za 3.r [preberi]

PREDLOGI STARŠEV ZA IZBOLJŠAVE [preberi]

FIZIKA 8.r - POUK NA DALJAVO [preberi]

OPB IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI [preberi]

UKREPI OD 16. 3 2020 dalje [preberi]

Gradiva za pouk preko spleta [preberi]

PREKLIC - Zagotovitev nujnega varstva otrok [preberi]

Priprave na NPZ iz slovenščine za 9. razred [preberi]

OBVESTILO [preberi]

Turistična naloga Narava z nami [preberi]

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE [preberi]

NOVO - eASISTENT ZA STARŠE [preberi]

TRETJI PREDMET NPZ [preberi]

INFORMACIJA O NPZ [preberi]

VARNOSTNE KODE za eASISTENTA [preberi] 
 
Objave iz področja IT na seznamu.

MOODLE MOBILE Več...

POUK NA DALJAVO Več...

Programska oprema Več...

SPLETNE UČILNICE Več...

AAI PRIJAVA Več...

KOLESAR Več...

Dostop do Arnes pošte Več...

Top nasveti o varni rabi interneta Več...

I UČBENIKI Več... 
 
Svetovalna služba OŠ Marije Vere

Dostopnost šolske svetovalne službe [preberi]

RAZPIS ZA VPIS V SŠ za šol.l.2020/21 [preberi]

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO za šolsko leto 2020/21 [preberi]

VPIS V SREDNJO ŠOLO-tabela za računanje točk [preberi]

Kje poiskati informacije v zvezi s poklicno odločitvijo? [preberi]
Več si oglejte na povezavi.
 
IZJAVA O ZASEBNOSTI: podatki in slike na spletni strani so izključna last šole, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela na osnovni šoli. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ni pa jih dovoljeno obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih.