17. 2. PONEDELJEK
ZIMSKE POČITNICE
Zimske počitnice za učence/ke.18. 2. TOREK
ZIMSKE POČITNICE
Zimske počitnice za učence/ke.19. 2. SREDA
ZIMSKE POČITNICE
Zimske počitnice za učence/ke20. 2. ČETRTEK
ZIMSKE POČITNICE
Zimske počitnice za učence/ke21. 2. PETEK
ZIMSKE POČITNICE
Zimske počitnice za učence/ke22. 2. SOBOTA


Prikaži ta mesec
Prikaži šolsko leto

Prikazane so  aktualne vsebine, vse ostale si lahko ogledate v seznamu.

Novice z Dupice 2019 [preberi]

KOLEDAR TEKMOVANJ 2019_20 [preberi]

PUBLIKACIJA 2019_20 [preberi]

NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI [preberi]

USPEŠNI SMO 2018_19 [preberi]

ŠOLSKI KOLEDAR 2019_20 [preberi]

UČENCI S SAMIMI 5 [preberi]

Novice z Duplice 2018 [preberi]

Novice z Duplice 2016/17 [preberi]

Zbornik ob 30. letnici šole [preberi]

Novice z Duplice - december 2016 [preberi]

Novice z Duplice 2015/16 [preberi]

ŠŠD informator [preberi]

SPLETNA STRAN KS DUPLICA [preberi]

Vzgojni načrt [preberi]

Novice z Duplice [preberi]

DUPLIČAN [preberi]

Prijava in odjava prehrane


PRIJAVA NA OBROKE

Starši oz. zakoniti zastopniki svojega otroka prijavijo na obroke šolske prehrane pisno s prijavo učenca na šolsko prehrano. V prijavi morajo biti natančno izpolnjene vse rubrike, sicer bomo prijavnico zavrnili. S podpisom prijave se naročnik prehrane zavezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške prehranjevanja in morebitnih zamudnih obresti.

V primeru neporavnanih obveznosti ima izvajalec pravico učencu ukiniti ekonomski program prehrane, nastali dolg pa sodno izterjati.

Naročnik prehrane lahko prijavo kadar koli pisno prekliče, razen malice.

 

ODJAVA

Šolsko prehrano (zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico) lahko odjavijo starši oz. skrbniki ali pa jo odjavi učenec sam (velja za učence od 6. do 9. razreda).

Za pravočasno odjavo se šteje odjava obroka, če se ga odjavi zjutraj v kuhinji, in sicer najkasneje do 8. ure. Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi učitelj – vodja dejavnosti. Kadar je učenec bolan oziroma odsoten daljše obdobje, morajo starši odsotnost učenca takoj sporočiti v kuhinjo zavoda in odjaviti prehrano.

Preden se vaš otrok po izostanku vrne v šolo, ga morate ponovno prijaviti na prehrano. Prepozno odjavljene obroke ali sploh ne odjavljene obroke so starši dolžni v celoti poravnati tudi če je prehrana subvencionirana.

Odjave morate sporočite na elektronki naslov: kuhinja@os-marijevere.si   ali na telefonsko številko 01/8303146. 

 

EVIDENTIRANJE PREVZEMA KOSILA

Vsi učenci se morajo ob prevzemu kosila evidentirati s kartico za prevzem kosil. Učenci, ki nimajo kartice za kosilo, kosila ne bodo mogli prevzeti. Neevidentirana in ne odjavljena kosila je potrebno plačati po polni ceni kosila tudi, če je kosilo subvencionirano.

 

 

PLAČILO ŠOLSKE PREHRANE

Starši oz. zakoniti skrbniki dobijo položnice do 8. dne v vsakem mesecu; do 18. v mesecu morajo biti položnice plačane. Stroški prehrane se obračunavajo po dejanski prisotnosti. V primeru, da obveznosti do konca meseca ne bodo poravnane, bomo do poravnave dolga ekonomski program ukinili brez predhodnih obvestil, saj je na položnici razvidno stanje vaših finančnih obveznosti do šole. Za vse informacije v zvezi s plačili lahko pokličete v računovodstvo  na telefonsko številko 01 830 31 47.

 

 

POMEMBNO

Starše opozarjamo, da vse v zvezi z uveljavitvijo pravice do subvencije šolske malice in kosila urejajo direktno na Centru za socialno delo.Vodja šolske prehrane:
Katarina Komatar


 
Prikazana so aktualna obvestila. Ostala so na seznamu.

VPIS V 1. RAZRED - naknadni rok [preberi]

ZIMSKE POČITNICE [preberi]

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE [preberi]

NOVO - eASISTENT ZA STARŠE [preberi]

TRETJI PREDMET NPZ [preberi]

INFORMACIJA O NPZ [preberi]

VARNOSTNE KODE za eASISTENTA [preberi] 
 
Objave iz področja IT na seznamu.

Programska oprema Več...

SPLETNE UČILNICE Več...

AAI PRIJAVA Več...

KOLESAR Več...

Dostop do Arnes pošte Več...

Top nasveti o varni rabi interneta Več...

I UČBENIKI Več... 
 
Svetovalna služba OŠ Marije Vere

Roditeljski sestanek - RAZPIS ZA VPIS V SŠ [preberi]

RAZPIS ZA VPIS V SŠ za šol.l.2020/21 [preberi]

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO za šolsko leto 2020/21 [preberi]

VPIS V SREDNJO ŠOLO-tabela za računanje točk [preberi]

Kje poiskati informacije v zvezi s poklicno odločitvijo? [preberi]
Več si oglejte na povezavi.
 
IZJAVA O ZASEBNOSTI: podatki in slike na spletni strani so izključna last šole, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela na osnovni šoli. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ni pa jih dovoljeno obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih.