18. 11. PONEDELJEK


19. 11. TOREK


20. 11. SREDA


21. 11. ČETRTEK
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE 9.R
Šolsko tekmovanje iz znanja NEMŠČINE 9.r22. 11. PETEK


23. 11. SOBOTA
DRŽAVNO TEKMOVANJE MATEMČEK
Državno tekmovanje  v prostorski predstvljivosti MATEMČEKPrikaži ta mesec
Prikaži šolsko leto

Prikazane so  aktualne vsebine, vse ostale si lahko ogledate v seznamu.

Novice z Dupice 2019 [preberi]

KOLEDAR TEKMOVANJ 2019_20 [preberi]

PUBLIKACIJA 2019_20 [preberi]

NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI [preberi]

USPEŠNI SMO 2018_19 [preberi]

ŠOLSKI KOLEDAR 2019_20 [preberi]

UČENCI S SAMIMI 5 [preberi]

Novice z Duplice 2018 [preberi]

Novice z Duplice 2016/17 [preberi]

Zbornik ob 30. letnici šole [preberi]

Novice z Duplice - december 2016 [preberi]

Novice z Duplice 2015/16 [preberi]

ŠŠD informator [preberi]

SPLETNA STRAN KS DUPLICA [preberi]

Vzgojni načrt [preberi]

Novice z Duplice [preberi]

DUPLIČAN [preberi]Nadarjeni učenci

ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV IN DELO Z NJIMI

Da bi v času osnovnega šolanja prepoznali vse, ki so nadarjeni, in jim ponudili možnosti za čim boljši in čim bolj raznolik razvoj njihovih sposobnosti, je potrebno čim zgodnejše sistematično odkrivanje in delo z nadarjenimi.

O nadarjenosti ni splošno sprejete definicije, ker nadarjeni niso homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Ena najbolj sprejetih definicij nadarjenosti kot nadarjene opredeljuje tiste otroke ali mladostnike, ki so na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na: intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju.


ZNAČILNOSTI NADARJENIH OTROK

Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih pri drugih učencih ne najdemo ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Nanašajo se na različna področja:

miselno-spoznavno področje (razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor),

učno-storilnostno področje (široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost pri umetniških dejavnostih, motorična spretnost in vzdržljivost),

motivacija(visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih) in

socialno-čustveno področje (nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost).

Čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti pri učencu, tem bolj verjetno je, da je učenec nadarjen.

 

 

 

 

ODKRIVANJE NADARJENIH

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v več fazah:

1. Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, poteka v prvem triletju OŠ ter tudi kasneje, če so bili učenci prej morda spregledani. Izvede se na podlagi različnih meril, kot npr. učni uspeh, dosežki učenca pri različnih dejavnostih, rezultati tekmovanj, mnenje učitelja (ki ga le-ta oblikuje na osnovi opazovanja znakov nadarjenosti, ki jih učenci pokažejo med rednim vzgojno-izobraževalnim procesom) in mnenje svetovalne službe.

Evidentirani učenci, kamor spadajo vsi, ki izpolnjujejo vsaj eno od meril, se po seznanitvi in pridobitvi mnenja staršev vključijo v proces identifikacije.

2. Faza identifikacije poteka v začetku druge triade (4. razred) oz. v višjih razredih (glede na čas evidentiranja) s pomočjo različnih pripomočkov, in sicer s pomočjo posebne ocenjevalne lestvice za učitelje, s pomočjo ustreznega testa ustvarjalnosti in testa sposobnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki vsaj pri enem od kriterijev dosegajo nadpovprečen rezultat. Ugotovitev, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora.

3. Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnička v procesu odkrivanja nadarjenih otrok. Starše nadarjenega učenca se seznani z ugotovitvijo ter pridobi njihovo mnenje o videnju otrokove nadarjenosti.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI NA NAŠI OŠ

V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka.

Kasneje se delo razširi tudi na nekatere druge oblike, ki se večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije, v okviru dni dejavnosti, pri izvajanju interesnih dejavnosti, dodatnem pouku, pri pripravi na tekmovanja, v okviru izbirnih predmetov.

Za nadarjene učence poleg zgoraj navedenih aktivnosti in dejavnosti pripravljamo še obogatitveni program dela po različnih področjih. Dejavnosti iz obogatitvenega programa se učenci udeležujejo prostovoljno, glede na njihove interese.

Poleg pravočasnega odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci pa je potrebno tudi kontinuirano spremljanje njihovega dela in napredka.

Ob koncu šolskega leta se opravi evalvacija izvajanja obogatitvenih programov, evalvacija uresničevanja koncepta ter dopolnjevanje in načrtovanje novih programov dela z nadarjenimi učenci.

 

 
Nazaj na začetno stran.
nadarjeni_obogatitveni_pr_2019930104140WSZE.pdf [60kB] 
Prikazana so aktualna obvestila. Ostala so na seznamu.

Kresnička, 4. in 5. razred [preberi]

Interesna dejavnost ŠOLSKI EKOVRT [preberi]

ČAROBNI DAN S KNJIGO (KD 6.–9. razred) [preberi]

EKSKURZIJA ZA NADARJENE [preberi]

Anketa o Šolskih poteh [preberi]

LOGIKA - REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA [preberi]

NAMENITE DOHODNINO [preberi]

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE [preberi]

TRETJI PREDMET NPZ [preberi]

INFORMACIJA O NPZ [preberi]

VARNOSTNE KODE za eASISTENTA [preberi]

DOBRO JE VEDETI [preberi]

NOVO - eASISTENT ZA STARŠE [preberi] 
 
Dogodki šolske kronike na seznamu.

SPLETNE UČILNICE Več...

AAI PRIJAVA Več...

KOLESAR Več...

Dostop do Arnes pošte Več...

Top nasveti o varni rabi interneta Več...

STARE SPLETNE UČILNICE Več...

I UČBENIKI Več... 
 
Svetovalna služba OŠ Marije Vere

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO za šolsko leto 2020/21 [preberi]

VPIS V SREDNJO ŠOLO-tabela za računanje točk [preberi]

Kje poiskati informacije v zvezi s poklicno odločitvijo? [preberi]
Več si oglejte na povezavi.
 
IZJAVA O ZASEBNOSTI: podatki in slike na spletni strani so izključna last šole, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela na osnovni šoli. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ni pa jih dovoljeno obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih.