klikni za prenos zbornika!

šola
katalog informacij
informacije
razredniki
zaposleni
učbeniški sklad
šolski sklad
govorilne ure
obrazci
obvestila
svet staršev zapisniki sveta staršev
svet šole
IS

prva stran
1. Osnovni podatki
Naziv zavoda

Osnovna šola Marije Vere
Ljubljanska 16a,
1241 Kamnik

telefon: 01/830 31 40
faks: 01/830 31 48

Odgovorna uradna oseba Violeta Vodlan, univ. dipl. pedagoginja, ravnateljica
telefon: 01/830 31 42
ravnateljica@os-marijevere.si
Datum prve objave kataloga 15.1.2007
Datum zadnje spremembe: 16.4.2014
Spletni naslov kataloga http://www.os-marijevere.si/index.asp?show=sola/katalog
  podračun: 01243-6030654813
matična številka: 5268931
ID za DDV: SI52634876
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda
kratek opis delovnega področja: osnovnošolsko izobraževanje
seznam vseh notranjih organizacijskih enot - svet šole
- ravnatelj
- svet staršev
- strokovni organi
organigram organigram zavoda
b) kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
pristojna oseba Violeta Vodlan, ravnateljica OŠ Marije Vere
Ljubljanska cesta 16a, Kamnik
tel: 01/830 31 42
ravnateljica@os-marijevere.si

Jožica Senica Zabret, pomočnica ravnateljice OŠ Marije Vere
Ljubljanska cesta 16a, Kamnik
tel: 01/830 31 43
pomocnica@os-marijevere.si
c) seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja šolstva
notranji predpisi - odlok o ustanovitvi javnega VIZ OŠ Marije Vere
- odlog o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega VIZ OŠ Marije Vere
državni predpisi - zakon o zavodih
- ZOFVI
- zakon o osnovni šoli
- zakon o računovodstvu
- zakon o splošnem upravnem postopku
- zakon o delovnih razmerjih
- zakon o javnih uslužbencih - prvi del
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o varstvu osebnih podatkov
- zakon o knjižničarstvu
- kolektivna pogodba za negospodarstvo
- zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
- kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
d) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)
predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
seznam strateških in programskih dokumentov - letni delovni načrt 2008/09 (LDN)
- letno poročilo
f) Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
vrste postopkov, ki jih vodi zavod - vpis v osnovno šolo
- postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
- drugi postopki, ki so določeni z zakonom o osnovni šoli
g) Seznam javnih evidenc
seznam evidenc Jih ni.
h) Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov
seznam zbirk - popis nepremičnin in premoženjskega stanja OŠ (v pripravi)
i) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
sklopi informacij

- glej rubriko obrazci
- seznam interesnih dejavnosti
- seznam govorilnih ur
- seznam izbirnih predmetov

   
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-marijevere.si. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu OŠ Marije Vere.
opis fizičnega dostopa Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu šole.
opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami Informacije javnega značaja so dostopne tudi v tekstovni obliki.
   
Poglejte si še...

Sprostitev v Atlantisu
3. mesto na op v odbojki
ODDAJ SVOJ GLAS ZA NAŠO UČENKO
SARA ČETRTA V ŠENČURJU
DEŽELA OZ V MOJEM MESTU
V Qlandiji – razstava »Štanjel in Piran
Likovna kolonija »Kamnik moj kraj«
DEŽELA OZ V MOJEM MESTU
Obisk zavetišča Gmajnice
SADJE IN ZELENJAVA
Čarobni dan s knjigo
SREBRNO PRIZNANJE IZ FIZIKE
Nagrajenci fotografskega natečaja
Testiranje za ŠVK
Žan Planinc prejel 1. nagrado
VESELA ŠOLA - REZULTATI
Praznik otrok v Planici
ZMAGOVALCI NATEČAJA MOJE MESTO
Športni dan 1. razred
Svetovni dan vode
Vabilo na JAMSKO VESELICO na Duplici
USPEHI NAŠIH MLADIH RAZISKOVALCEV
TABOR V KOČEVJU - 4. dan
TABOR V KOČEVJU - 3. dan
TABOR V KOČEVJU - 2. dan
PLAVALNI TEČAJ 3.R
Plavalni tečaj 3.r
TABOR KOČEVJE - 1. dan
TABOR V KOČEVJU - 1. dan POP
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
PLANINSKI POHOD V TAMAR
Likovno snovanje 3
'Kamnik Maistrovo mesto'
Uspešno področno tekmovanje v plavanju
ŠOLSKI EKO VRT
NASTOP VERINIH ZVEZDIC
EKO KVIZ
USPEŠEN ZIMSKI ŠPORTNI DAN
DANES VABLJENI NA NASTOP
VIKEND šola :-)
Medgeneracijsko druženje
NOGOMETAŠI USPEŠNO MED 8. NAJBOLJŠIH
UČENCI 2., UČENKE 3. NA OP V KOŠARKI
LEFO
NOVO!! ZIMSKI ŠPORTNI DAN
LEFO
KAMNIK BOGATEJŠI ZA 16 RADIOAMATERJEV
PUSTNO RAJANJE PO DUPLICI
VABILO NA PUSTNI SPREVOD
EKSKURZIJA NA RTV SLOVENIJA
Tekmovanje iz znanja klekljanja
PUSTNI SPREVOD
2.MESTO ŽIGE PODMILJŠAKA V LOKOSTRELSTVU
Planica in otroci
PRIZNANJE TJAŠI ĆIROVIĆ V KULTURNEM DOMU
Naravne in druge nesreče - VODA
USPEŠNI SMO
INTERVJU Z MAJO STRLE
ZIMSKE POČITNICE
LIKOVNI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE
ODLIČNO V NAMIZNEM TENISU NA OP
S POVODNIM MOŽEM V KULTURNI DAN
Otvoritev razstave 'Bodi umetnik'
Šola v naravi 4.dan
Računalniška tehnologija
Zimska šola v naravi 3.dan
Zimska šola v naravi 2.dan
Zimska šola v naravi 1.dan
6. razred v ponedeljek odhaja na Pohorje
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Zimska šola v naravi za 6. razred
Športni dan A do Ž za 8. in 9. razrede
Likovni natečaj Gradovi kralja Matjaža
Medgeneracijsko druženje
OPB1 sodelujemo na likovnem natečaju
LEFO - 3. krog tekmovanja SPREMEMBA
GENIUS LOGICUS
Naravoslovni tabor - zadnji dan
Naravoslovni tabor - 4. dan
Naravoslovni tabor - 3. dan
ŠOLSKO PRVENSTVO V JUDU
Naravoslovni tabor - 2. dan
Naravoslovni tabor 7. razred
UPORABA SPLETNIH UČILNIC
1.mesto nogometašev l.1999 in mlajši
PLEBISCIT NA OŠ MARIJE VERE
KAKO ZMANJŠATI SEVANJE?
NOVOLETNO VOŠČILO
PLAVA, POTONE
SODELUJEMO NA LIKOVNEM NATEČAJU
TEMPERATURA in TOPLOTA
Doodle 4 Google
Živali v knjižnici
Medgeneracijsko druženje
3. dekleta in 5. fantje na OP v odbojki
Banda hudičeva
BODI ZVEZDA - NE MEČI PETARD
NAJBOLJŠI MLADI GORSKI KOLESARJI
KAMNIŠKI IMPROVIZATORJI SE PREDSTAVIJO
KULTURNI DAN 1. RAZREDI
PLANINSKI IZLET NA SLAVNIK (PRIMORSKI TR
NOVOLETNA STOJNICA V POPOLDANSKEM ČASU
PLANET TV NA OBISKU V 1.B
5. ROJSTNI DAN PODALJŠANČKA
SIJ ZIMSKEGA VEČERA NA OŠ MARIJE VERE
Sodelujemo na likovnemu natečaju Google
PETOŠOLCI NA TA VESELI DAN KULTURE
SIJ ZIMSKEGA VEČERA
NOVOLETNE VOŠČILNICE
Ustvarjalno v 5. C
BOBER
Medgeneracijsko druženje
Športni dan A do Ž
ANINA ZVEZDICA
SIMPATIČNA IN KORISTNA IZMENJAVA IGRAČ
Tehniški dan v 8. razredu
ZBIRAMO STAR PAPIR
VERIN BONTON
ND - EKO in ZDRAVA ŠOLA
ETZO - Ekošola
Slovenski tradicionalni zajtrk
Zdrav življenjski slog
EKSKURZIJA v SV Slovenijo
PROTEUSOVO TEKMOVANJE
Šport za sprostitev - 7. r
VARUH OTROKOVIH DOLŽNOSTI
Nagradno plavanje v Snoviku
ZMAGA NA LJUBLJANSKEM MARATONU...
Ko lutke oživijo …
Dober glas seže v deveto vas
GLASUJTE ZA MAJO STRLE
BUČE, BUČE, BUČKICE
VELIKA PLANINA IN VARNA HOJA V GORE
"KROMPIRJEVE POČITNICE"
DAN REFORMACIJE, TRUBAR in TEHNIŠKI DAN
Medgeneracijsko druženje
Naravoslovni dan - GOZD
GOZD
POMAGAJMO Z ZBIRANJEM ZAMAŠKOV
GENIUS LOGICUS
Branje – moje sanje
Svetovni dan hrane
SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠSU
RASTEM S KNJIGO
MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA VELENJE
FESTIVAL ZNANOSTI
ZNANI KAMNIČANI
PLANINSKI POHOD NA TROMEJO
ZADNJI DAN PODALJŠANČKOVEGA TEDNA
VSE NAJBOLJŠE UČITELJI
ČETRTOŠOLCI NA POHODU
DANAŠNJE PODALJŠANČKOVO DOGAJANJE
TRETJI DAN PODALJŠANČKOVEGA TEDNA
Spet uspešna Maja Strle
TORKOV PODALJŠANČKOV TEDEN
ŠPORTNI DAN - MINI OLIMPIJADA
JUHU! PODALJŠANČKOV TEDEN JE SPET TU
Nagrajenka na Groharjevi koloniji
Mala Groharjeva kolonija
EU dan jezikov
Dnevi dejavnosti v petih razredih
Eksotične živali na obisku
Teden mobilnosti
Klekljarski krožek
Izdelki iz Fiese
Štanjel, Piran in Fiesa
NASTOP NA DNEVIH NARODNIH NOŠ
SPREMLJANJE NAŠIH VERINIH ZVEZDIC
ŠOLA V NARAVI - 4.DAN
ŠOLA V NARAVI - 3.DAN
ŠOLA V NARAVI - 2. DAN
SPREJEM PRVOŠOLCEV
1. ŠOLSKI DAN
ŠOLA V NARAVI - SAVUDRIJA 1.DAN